Privacy verklaring

Air-Aqua BV is een groothandel met de mogelijkheid voor particulieren om via onze webshop te bestellen. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken voor specifieke doeleinden; deze staan verderop in deze verklaring vermeld;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren (zoals bijvoorbeeld de transporteur van de goederen) of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens gebruiken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van Cookies

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, zoals uw IP-adres. Ook maken wij gebruik van zg. cookies waarbij u aangeeft welke u toestaat om door ons te worden gebruikt. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Op deze link vindt u onze Cookieverklaring en -instellingen: https://www.air-aqua.com/nl/gdpr-avg-cookie-instellingen

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de prducten en/of diensten die u van Air-Aqua op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om u een antwoord te geven op een vraag via ons Contactformulier;
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen (via bijvoorbeeld PayPal of CreditCard) in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de transportfirma om de bestelling bij u te bezorgen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via contactgegevens van deze link. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.